Ve škole jsme slavili projektovým tématickým vyučováním.

Výsledkem je kolektivní práce všech tříd.

Tato práce bude vystavena na Obecním úřadě v Postřekově.

Zároveň jsme secvičili zpěv písně Ach synku… 

Při oslavách pořádaných Obcí Postřekov dne 28.10.2018

si tuto píseň zazpíváme (účast je dobrovolná).

Začátek akce je ve 12:45 u Pomníku padlých v Postřekově.