Dobrý den,

milí rodiče,

chtěl bych Vás prosím informovat o personálních změnách v 1. třídě. Jak již asi víte, p.Mgr. Andrea Langová je nemocná a je na DPN na dobu prozatím do konce měsíce.  Z toho důvodu jsem podnikl kroky tak, aby výuka u vaších dětí byla pokud možno nenarušena. Krátkodobě zastoupila p. třídní učitelku p. Mgr Anna Oríšková, která má kvalifikaci, je zkušený učitel a má ráda děti stejně tak, jako děti mají rády ji. Přesto to byl záskok jenom na období od 14.9 -16.9.2020. Od 17. 9.2020 již mám na pracovní smlouvu p. učitelku Mgr. Kateřinu Kuboňovou,  která povede vaše děti až do uzdravení p. Langové. Má odpovídající vzdělání a zkušenosti v oboru. Změny to jsou nečekané, přesto se znažíme o co největší komfort pro naše prvňáčky. Věřím, že to zvládneme a výuka bude i nadále pokračovat bez problému jako doteď. Děkuji i Vám za pomoc a pochopení,

s pozdravem

Oríšek Martin

P.S. případné dotazy směřujte na mně.