Pokud se do pondělí nic nezmění, od 12.4. obnovujeme prezenční výuku.

Vzhledem k tomu, že patříme mezi malotřídní školy, není u nás nutná rotace.

To znamená, že všechny ročníky budou chodit stále, nebudou se střídat po týdnu.

Dle nařízení MŠMT je vstup do školy povolen pouze dětem s platným negativním testem na covid 19.

Do areálu školy není až do odvolání povolen vstup rodičům.

Testování bude probíhat  každé pondělí a čtvrtek před výukou.

V pondělí 12.4. v 7:30 h se sejdeme k prvnímu testování.

1. a 2. ročník  před budovou obecního úřadu, zde proběhne testování a poté přesun do školy. (u žáků 1. a 2. ročníku je dovolena přítomnost zákonných zástupců)

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se sejdou před vchodem do tělocvičny, zde pro ně budou připraveny testovací místnosti. Poté společně přejdou do budovy školy.

Bližší informace k testování naleznete na následujícím odkazu:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Přikládáme také instruktážní video s popisem postupu testování. 

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. (písemně anebo elektronicky – potvrzení od lékaře anebo z testovacího zařízení)

Svým třídním učitelům nahlaste nejpozději do pátku do 7:00 h, zda bude Vaše dítě chodit do školy, do školní družiny a na obědy. 

Děti mají povinnost nosit ve škole chirurgické roušky. Organizace ve třídách, na obědě a ve školní družině bude upřesněna v pátek po pedagogické radě.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele.

Pokud budou mít děti příznaky respiračního onemocnění, nechte je prosím raději doma.