uč. s. 4 – přečíst si o vodě

  • výpisky do sešitu dostanou k nalepení ve škole
  • do sešitu nakreslit obrázek Koloběhu vody v přírodě z uč. s. 4 (zjednodušit – popsat pouze vypařování a srážky

pouštěli jsme si video: