Český jazyk – spojování vět do jednoduchých souvětí, spojky (PS – celá strana  37)

                      – procvičování párové souhlásky ( pracovní list)

Matematika – procvičování řad násobků 2-5

                       – násobení a dělení 5 , PS celá s. 50

                       – trénovat skládání a počítání příkladů