Český jazyk – umět zpaměti vyjmenovat slovní druhy

                      – procvičovali jsme i/y – pracovní list (k vyzvednutím ve škole)

                      – PS 20/1

Matematika – umět vyjmenovat řadu násobků dvou, umět počítat příklady násobení dvěma    

                       (kartičky na skládání k vyzvednutí ve škole)

                      – procvičovali jsme počítání do 100 (PS s. 20 – celá)

Čtení – pokračování čtení knihy Ferda mravenec

Psaní – s. 7 – qQ (5 řádků)