Český jazyk – slovní druhy, podstatná jména – 22/3, 4

Matematika – násobilka 2, celá s. 32, PS 22/2

Čtení – Ferda mravenec – dočetli jsme do s. 45

Psaní – s. 9 – 4 řádky