Český jazyk – PS 10/7 – práce s textem ( doplnění interpunkce, vlnovkou jsme podtrhli slovesné tvary a určili, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí)

                                        – základní skladební dvojice ( práce s pomocníčkem – naučit se, co je podmět, co přísudek a jak se určují) – tabulku do pomocníčku i ostatní pracovní listy a sešity za čtvrtek a pátek pošlu zítra po Kačce

Matematika – PS 12/2, 3, 13/1,2,   procvičovat násobilku 1-5

Čtení – dočítali jsme příběh O poslední vlaštovce z knihy Pohádkový dědeček, psaní s. 13