Český jazyk – procvičování i/y – pracovní list k vyzvednutí ve škole

                      – párové souhlásky PS 8/1, 2

Matematika – procvičovat násobilku

                           – geometrie – zopakovat si, co je přímka, bod, úsečka, jak se rýsuje a popisuje

Čtení  – vyprávěli jsme si příběhy z domácí četby Děti z Bullerbynu

             – Psaní s. 6