Český jazyk – určování slovních druhů, do školního sešitu jsme psali větu : Na výletě jsme hráli minigolf a dozvěděli se zajímavosti o životě zvířat. (číslem jsme určili slovní druhy)

                      – seznámení s příslovci PS 30/1, 2

Matematika – umět rychle vyjmenovat řadu násobků 2, 3, 4

                           – trénovat příklady na násobení a dělení 2, 3, 4 (pracovní list možno vyzvednout ve škole)

                           – PS 46/1, 3