Předložky místa on, in, under, behind (umět dobře básničku – ve velkém sešitě, kartičky na skládání k vyzvednutí ve škole) 

2. lekce – poslech č. 4 – nová slovní zásoba zapsat do slovníčku (doplnit od spolužáků), učebnice a pracovní sešit (vždy první stránka z 2. lekce)