Zápasíme s tužkou – s. 10

PS k Živé avecedě – 8/3, 8/5 – číst písmenka

_______________________________________________________________________

Čtení/psaní – procvičovali jsme čtení písmenek AaÁáOoÓó 

Psaní – str. 9 – 10

Prvouka – s.5, povídali jsme si o správném chování o přestávkách, byli jsme také na procházce po okolí školy a učili se bezpečně přecházet vozovku, pojmenovat některé dopravní značky, vysvětlovali jsme si, že musíme chodit po chodnících a že do 10 let nesmí děti jezdit na kole samy bez doprovodu dospělé osoby