Živá abeceda – s. 4 – číst o jako osel atd., číst písmenka na posledním řádku

Zápasíme s tužkou s. 6, nakreslit koláče, podle s. 5 (dbát na volný pohyb ruky, správné držení psacího náčiní)

____________________________________________________________________________________

Matematika

  • procvičovali jsme poznávání geometrických tvarů, PS 9/ rybička (vybarvit kruhy žlutě, čtverce zeleně, trojúhelníky červeně, obdélníky modře)
  • poznávání čísel 1 – 5 (trénovali jsme pomocí číslic)
  • PS celá s. 7