Pracovní sešit k Živé abecedě s. 7/1, 2 – číst věty Anetka zalévá květiny…Povídáme si o lese… (čteme celé věty)

Zápasíme s tužkou – s. 8 – vypracujte stejně jako na s. 7 (jde o to, aby děti při cviku měly uvolněné ruce, cvik provádějte tam i zpět několikrát)

_____________________________________________________________________________________________

  • pokud zde budu psát pracovní list k vyzvednutí ve škole, týká se pouze chybějících žáků, v případě delší nepřítomnosti než 2 dny doporučuji se zastavit ve škole pro tyto pracovní listy

Čtení – procvičovali jsme čtení OoAa na lístečcích, tabuli, v Živé abecedě

           – pracovní list k vyzvednutí ve škole

Psaní – Záp. s tužkou s. 7 a 8

Matematika – procvičovali jsme geom. tvary,  PS s. 9/myška (nakresli věci z našeho okolí, které mají tvar kruhu), 9/zajíc – vybarvi dle zadání

                       – zkoušeli jsme z číslic 1 – 5, pracovní list k vyzvednutí ve škole