Zítra 15.5. jedeme na exkurzi k hasičům do Domažlic. S sebou pouze batůžek ( ČJ, penál, svačina, pití, pláštěnka).

 

Český jazyk – doplňovací cvičení – pracovní list (to, co měli za DÚ- 3. sloupec)

                      – slovní druhy, umět určovat podstatná jména  a slovesa

                      – PS 25/1, 2

Matematika – umět rychle vyjmenovat řadu násobků 2 a 3, příklady na nás. a děl. 2

                       – učili jsme se příklady x3 (lístečky ke skládání k vyzvednutí ve škole), PS dokončení s. 36

Čtení – s. 126-127

Psaní s. 10 (slova s písmenem z) – písanka k vyzvednutí ve škole