Český jazyk – procvičovali jsme i/y – pracovní list kachní pečínka…

                      – procvičovali jsme určování slovních druhů, určování vět, vyznačení základní skladební dvojice u věty jednoduché a vytvoření větného vzorce u souvětí (do školního jsme napsali větné celky: Slon žije v Africe. Slona nemůžeme chovat v bytě, protože je moc velký. – určit vše výše uvedené)

                      – PS 13/2, 3

Matematika – procvičovali jsme určování sudých a lichých čísel (pouze ústně)

                       – procvičovali jsme příklady s přechodem desítky (ústně do 20, písemně PS 21/sloupec , slovní úloha 21/4)

Sloh – říkali jsme si, co je to popis, nejdřív ústně, pak i písemně jsme zkoušeli popsat znaky (český, slovenský a Podkarpatské Rusi) – součást projektové výuky Vznik ČSR