Český jazyk – umět vyjmenovat slovní druhy, PS 21/1,2

                      – podstatná jména – PS 22/1,2 – umět zpaměti: Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a  věcí, ukazujeme na ně slovy ten, ta, to, ti, ty, ta

                      – procvičování spodoba znělosti – pracovní list k vyzvednutí ve škole

Matematika – umět rychle vyjmenovat řadu násobků 2, trénovat příklady na násobení a dělení dvěma 

                       – PS s. 31

                       – procvičování sčítání, odčítání do 100 s přechodem 10 (pracovní list, PS 21 – celá strana, 22/1)