Český jazyk – umět vyjmenovat slovní druhy

                      – PS s. 19 – celá

Matematika – procvičovali jsme odčítání do 100 – PS 19/3

                       – umět vyjmenovat řadu násobků 2

                       – PS celá s. 31

Čtení – pokračovat ve čtení knihy Ferda mravenec

Psaní – s. 5 – 5 řádků