Český jazyk – umět zpaměti vyjmenovat slovní druhy

                      – podle pracovního sešitu s 19 dole (manipulační činnost- důležité! Zopakovat slovní druhy)

                      – do malého sešitu jsme správně přepsali slova 19/5

Matematika – umět vyjmenovat řadu násobků 2, umět vypočítat příklady na násobení 2

                           – opakovali jsme +- do 100 – pracovní list , PS 19/2

Čtení – pokračovat v knize Ferda mravenec

Psaní – psaní G – s. 6 (4 řádky)