Český jazyk – význam slov s. 16

Matematika – násobilka 6 PS 27/1,2, 28/1, 2, 3, 29/sloupec

                       – trénovat ústně násobilku 1-6

Sloh – projektová výuka – četli jsme pověst O založení Prahy