Český jazyk

  • procvičování vyjm. slov po b – pracovní list doplňovací cvičení č. 8
  • vyjmenovaná slova po l – umět zpaměti
  • PS s. 29

Matematika

  • ústně jsme procvičovali násobilku 2
  • PS 1. díl 56/1, 3, sloupec na okraji
  • sčítání a odčítání do 100 PS 2. díl 8/ sloupec, 8/1, 2, 4,   9/1

Písanka s. 27

Čtení – Honzíkova cesta – pokračování v mimočítankové četbě