Český jazyk – procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b (PC – cvičeni online)

                      – učebnice A – s. 51/14 přepis do sešitu

                      – vyjmenovaná slova po l – trénovali jsme řadu zpaměti

                      – PS 28/1

Matematika – ústní procvičování násobilky 2

                       – násobení 1 – 10 PS 1. díl s. 57

                       – sčítání a odčítání do 100 PS 2. díl – 10/1, slovní úloha 7/2 i se zápisem

Sloh – PS s. 74