Český jazyk – procvičovali jsme poznávání sloves PS 55/3 (pouze červeně vybarvit slovesa)

                      – dále procvičovat vyjm. slova po b, l, m, p – na PC

Matematika – při geometrii jsme se učili pojmy týkající se kružnice, ať si kluci vezmou zítra velký sešit na geometrii a kružítko, aby si to doplnili