Český jazyk – procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b (doplňovací cvičení)

                       – diktát podle uč. 51/14

                       – vyjmenovaná slova po l – procvičování řady, pracovní list 9/1, 2

 

Matematika – procvičování sudá, lichá čísla PS 9/3

                       – procvičování zaokrouhlování čísel PS10/2

                       – slovní úloha 10/3

                       – procvičování násobilky 1-1 (ústně) PS 8/3

                       – sešit – sčítání a odčítání typu 46+52, 94-21

Čtení – Honzíkova cesta pokračování

Písanka s. 28