Český jazyk – vyjm. slova po s – umět zpaměti

                      – PS40/1

                      – uč. s. 15 – do pomocníčku připsat příbuzná slova k vyjm. slovům syn, sytý, sýr, připsat výjimku  sýrový(ze sýra) x sírový (ze síry) – sirky

                      – uč. 16/1, 2, 3 ústně

                      – uč. 16/4 písemně do sešitu

 

Matematika – trénovat násobilku 1-6 (sloupeček)

                       – písemné sčítání a odčítání (pracovní list)

                       – PS 36/2

Sloh – Popis a charakteristika osoby PS s. 79 – do rámečku nakreslit obrázek kamaráda anebo kamarádky a v nabídce slov zakroužkovat, popř. dopsat vhodná slova k popisu kamaráda (příští týden budeme psát popis podle osoby)