Český jazyk – slovní druhy (umět vyjmenovat – bude zítra zkoušeno), PS s. 54/2

                      – procvičování vyjm. slov po m (PC)

Matematika – Geometrie – římské číslice I-XX (psali jsme písemku)

                                              – procvičování přímka, polopřímka a úsečka (viz minulá hodina geometrie – velký sešit – bude písemné zkoušení příští úterý)

                                              – PS s. 37 – celá stránka

                                               – od úterý 26.2. prosím nosit na hodiny geometrie kružítko a náhradní tuhy (děti si mohou kružítka nechávat ve třídě)

Písanka s. 6 – Pozvánka na karneval