Český jazyk – procvičovali jsme slovní druhy (vyjmenovat, umět zpaměti čísla jednotlivých slovních druhů, trénovat určování slovních druhů 1 5 7 8)

                      – procvičování vyjm. slov po m (na PC)

                      – pracovní list k vyzvednutí ve škole my x mi, mýt x mít

                      – PS 32/4 – doplnit, příprava na diktát, bude zítra z vybraných slovních spojení

Matematika – procvičovali jsme příklady typu 28+9, 54-7 (zítra bude na známky) – pracovní list na procvičování k vyzvednutí ve škole

                       – písemné sčítání, slovní úlohy  (PS 25/2,3, 26/2, 27/1)

                       – procvičování násobilky 1 – 5 (ústně)