Český jazyk – do školního sešitu napsat věty: O prázdninách jsme byli u moře. Koupali jsme se a hráli si s pískem. (určit slovní druhy)

                      – PS celá s. 6

                      – doplňovací cvičení, pracovní list k vyzvednutí ve škole

Matematika – procvičovat násobilku 2, 3 (bezpečně a rychle umět počítat příklady na x a : 2, 3)

                       – sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky PS 6/ sloupec, pracovní listy k vyzvednutí ve škole

Čtení – čítanka A. Lindgrennová, Děti z Bullerbynu