Český jazyk- procvičovali jsme doplňování i/y, pracovní list možné vyzvednout ve škole ( příprava na diktát: slovní spojení s doplňování i/y po tvrdých a měkkých souhláskách)

                     – věta jednoduchá, souvětí (umět určit základní skladební dvojice)  – PS 14/1

Matematika – procvičovali jsme násobilku 1-5 (možné procvičovat například na počítači cvičení online, Školákov)

                       – násobení 6 – umět zpaměti řadu násobků šesti, učili jsme se zpaměti jako básničku:

 

6×6=36   šest krát šest–třicet šest

6×7=42  šest krát sedm –čtyřicet dva

6×8=48 šest krát osm–čtyřicet-osm

6×9=54  šest krát devět –padesát čtyři

6×10=60  šest krát deset –šedesát

 

(ostatní příklady známe z násobilek 1-5)

PS – dokončit stranu 26

 

Čtení – projektová výuka Den vzniku ČSR – povídali jsme si o T. G. Masarykovi a hlavním městě Praze 

           – čítanka s. 28-29