Český jazyk – slovesa – PS celá s. 15

Matematika – násobilka 1-5 – procvičovali jsme ústně i písemně (pracovní listy k vyzvednutí ve škole), násobení číslem 6, PS 27/ sloupec, 28/2,  – pouze násobení

                           – vyvození dělení šesti

Čtení – četli jsme si pověst O Přemyslovi