Český jazyk – procvičovali jsme vyjm. slova po b, l, m (na PC)

                      – PS 52 po B

                      – pracovní list k vyzvednutí ve škole

                      – uč. s. 7 – z tabulky opsat do pomocníčku příbuzná slova k vyjm. slovům pytel, pysk – připsat ještě ptakopysk, netopýr

                      – uč. s. 9 – přečíst o netopýrovi, s. 10 – slepýš /slepíš, pyl/ pil

Matematika – procvičovali jsme rýsování přímky, polopřímky a úsečky

                       – sčítání, odčítání typu 85-70, 54+30 (pracovní list k vyzvednutí ve škole)

                       – malý sešit procvičování příkladů typu 48+8, 54-7 a písemné sčítání

                       – písemné odčítání 29/1,2