Český jazyk – vyjm. slova po m – trénování řady (kartičky, PS s. 33 – očíslovali jsme pořadí obrázků, připsali do kartiček chybějící vyjm. slova, 32/1,2)

                       – uč. s. 59 (dole rámeček přepsat do pomocníčku my x mi)

                       – procvičování vyjm. slova po b a l – Školákov, pracovní list s. 14/17, 18,19(k vyzvednutí ve škole)

 

Matematika – procvičovali jsme římské číslice (věta zpaměti, znaky pro 1,5,10,50,100,500,1000), číslice I – V

                        – násobilka 4 – procvičování ústně, sloupečky písemně (k vyzvednutí ve škole)

                        – písemné sčítání PS 21/1 dokončení, 21/2