Český jazyk – příbuzná slova k vyjm. slovům chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

                      – do pomocníčku jsme si zapsali výjimky: dmýchat (foukat do ohně, dmychadlo) x míchat (míchat polévku, míchačka)

                      – PS 32/3

Matematika – římské číslice I-C

                       – do malého sešitu jsme procvičovali písemné sčítání (dvou i tří čísel)

                       – PS 25/1

                       – procvičování násobilky 1-4

Sloh – vypravování – osnova PS 85/1

         – děti psaly vypravování o zážitku z bobování