Český jazyk – diktát vlastních jmen

                      – procvičování synonyma, antonyma PS s. 17 a s. 18

                      – projektová výuka sv. Martin – pracovní listy možné vyzvednout ve škole

Matematika – procvičovat násobilku 7 ( násobení i dělení)

                       – PS  30, 31, 32/2