Český jazyk – vyjm. slova po z – PS s. 48 – 49

                      – vyjm. slova po v – trénink na počítači cvičení on-line

Matematika – zaokrouhlování čísel na desítky a stovky PS s. 10

                       – převody jednotek délky – cvičení on -line , PS 4/1

                       – trénovat  sčítání a odčítání do  1000 bez přechodu stovek a desítek, pís. sčítání a odčítání do 100, násobilka 8,9

Písanka s. 17, čtení z knihy Neználkovy příhody