Čj – z lístečků, které jsme včera nastříhali ( vyjmenovaná slova po b ) vytvoříme sloupec tak, jak jdou vyjmenovaná slova za sebou. Hrajeme ve dvojicích. Jeden tajně odstraní jeden lístek, druhý hádá, které slovo zmizelo – upevňování řady vyjmenovaných slov.

Hra na počítači – školákov -český jazyk pro 3. ročník – vyjmenovaná slova po b – šibenice

V textu vyhledej slova s y po b a urči , zda se jedná o slovo vyjmenované nebo příbuzné.

Ma – PS str. 44 – celá stránka, str. 45 cv.2

 zápis slovního úkolu:  1 řada … 9 dlaždic

                                         10 řad ….. ? dlaždic    10 x 9 = 90