4.ročník – Slovní druhy – tabulka (pomocníček) – k vyzvednutí ve škole,procvičování formou her, PS 21/6,7

5.ročník -Slovotvorba – pracovní list ve škole, PS 27/4 + i/y sloupce