Pracovní list-doplňovačka ú/ů,i/y možno vyzvednout ve škole, cvičení on-line na internetu -procvičování slovních druhů

                      uč. str. 104/listopad – první dva úkoly