Anglický jazyk

napsali jsme si písemnou práci ze 3. lekce (chybějící žáci budou psát po návratu do školy – slovní zásoba, určování hodin)

pokračovali jsme ve čtvrté lekci, v úterý se budou zkoušet ústně slovíčka

tvořili jsme rozvrh hodin (do velkého sešitu), ústně jsme podle rozvrhu tvořili věty:

We have Math, Czech,…on Monday. apod.

Zítra 6.12. půjdou žáci 5. ročník převlečeni za čerty a anděly nadělovat do MŠ, po návratu bude hodina AJ (s sebou učebnici a pracovní sešit).