Učebnice s. 16-18, poslech č. 4 (umět číst, překládat, naučit se novou slovní zásobu)

PS s.8-10 podle učebnice

Procvičovat předložky on, in, under, behind