Zopakovat hodiny z velkého sešitu. 

Učebnice s. 24 – 25 (čtení a překlad), nahrávka č. 5.

Pracovní list (mají u sebe) – dokončit druhou stranu, zapsat čas.