Matematika – PS 27/zajíc – dopsat číslice 2

zkouším z číslic 0 – 10, některé děti ještě nepoznávají, prosím dotrénujte

Čtení – ŽA s. 11 – čtení slabik

Ke čtení slabik nám pomáhají obrázky, čteme malina – ma, meloun – me, muchomůrka – mu, miska – mi, motýl – mo.

Ve druhé části úkolu se zaměříme na splývavé čtení slabik. Učíme se s dětmi tak, že si „první písmenko vezmeme do pusy, čteme mmmmmmm tak dlouho, až se nám podaří přečíst i druhé písmeno“. (mmmma, mmmmo) Čteme s dětmi tak dlouho, dokud si slabikami nejsou jisté.

___________________________________________________________________________________________________________

Čtení – 1. hodina procvičovali jsme si čtení písmen ŽA s. 10

          – PS k ŽA 15/3 – vyznačit slabiky a počáteční písmenko, 15/4 – červeně zakroužkovat Mm, přečíst písmenka v makovicích

          – 4. hodina – vyvození čtení slabik ŽA s. 11

Psaní – 1. hodina procvičovali jsme psaní „hory“, „doly“ – na smazávatelné tabulky

           – 4. hodina Zápasíme s tužkou s. 27 – 2 řádky

Matematika – procvičovali jsme číselné řady 0 – 10, 10 – 0, poznávání číslic 0 – 10

                       – psaní číslice 1 do malého sešitu (1 řádek)

                      – psaní číslice 2 – PS celá s. 27, 28/ kočka