Procvičovali jsme ústně použití předložek ve větách, věty typu

Jsem u…Sedím vedle…

I am by the… I sit next to …

Umět zájmena osobní a přivlastňovací (ústně i písemně, vyjmenovat řady, umět překládat na přeskáčku), ve slovníčku jsme si doplňovali český překlad k již zapsaným zájmenům, nahrazování podmětů ve větách zájmenem (pracovní list ve škole).

PS 11/4

Napsat do sešitu 3 dvojice vět –  typu  I have a rubber. This is my rubber.