Učebnice s.2 – pročíst růžové tabulky o národním jazyce. PS : s.2 cv.1,2

Vyjmenovaná slova po B – uč. s. 36 – pročíst,zopakovat

Slovní druhy- zopakovat na cvičení online