PC – cvičení online – shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, slovní druhy

PS : 4/3