Procvičovali jsme   ú/ů  (pomocníček a pracovní list k vyzvednutí ve škole).

Základní skladební dvojice (procvičování), PS 20/1, za DÚ uč. str. 104/2 – říjen.