Zopakování vyjmenovaných slov po P – uč. s. 40,42 – zapsání nových příbuzných slov do pomocníčků

Ústně cvičení v uč. s. 41/1

PS – s.27 -celá (kromě modré tabulky pro bystré hlavy), 28/3

Zopakování v PS 10/18, 12/5