Zopakovali jsme vyjmenovaná slova po P pomocí hry DIPO – variantou je cvičení online

PS: 25/4, 28/ 4 – pouze doplnit i/y ( žádné přepisování ani vyplňování úkolů pod textem)

PS: 12/6,7

Sloh: PS – 28/1,2 – recenze na pohádku Tři bratři, na kterou jsme se dívali minulý týden