Psali jsme diktát na všechna vyjmenovaná slova- lze varianta na cvičení online. Zopakování vyjmenovaných slov po Z – uč. s.49,50 + ústně 49/1,3. PS: 32/6,33/1 

Nová látka- vyvození vzorů podstatných jmen rodu středního -naučit říkat všechny čtyři – město,moře,kuře, stavení + PS: 45/1,2

Zopakování hláskových skupin bě/bje,vě/vje,pě,mě/mně- lze na cvičení online