Ve čtvrtek 23. 1. se škola zúčastní výjezdního programu Recyklohraní.

Lektorka přijede s programem, který se uskuteční během dne postupně ve všech třídách ZŠ.

Zároveň připravujeme odvoz vysloužilého drobného elektroodpadu. Pokud tedy ještě něco doma máte, můžete přinést do školy. 

Elektroodpad můžete umístit na rampu u jídelny školy. Děkujeme.